Επιστροφή στην Σουηδία φόρουμ

Sweden business

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σουηδία

Hello. I am going to open a business in Sweden. But I heard that it is somehow especially necessary to work with investors. When establishing a company in Sweden, an interested investor must do due diligence with regard to legal processes, international regulations, and sufficient investment for success. It is critical to understand cultural, social, and political factors of Sweden that will affect the establishment and growth of one's business.
I would be grateful for your feedback on this opinion or advice.
Thanks

Δημοσίευση νέας απάντησης