Επιστροφή στην Σουηδία φόρουμ

Swedish Company Formation

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σουηδία

Hello,
I am looking for a business contact that can assist with the formation of a Swedish company. It will be wholly owned by a Ltd UK company.

If anybody has a contact who can help and are willing to share it would be much appreciated.

Thanks,

Δημοσίευση νέας απάντησης