Επιστροφή στην Σουηδία φόρουμ

Will corona kill my plans?

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σουηδία

Hey there - I hope you all are well and healthy! I have a trip planned for later this year, late September into early October. I’m planning to travel to England & Sweden, from the US. What are we thinking? Should I start thinking of canceling this trip? Or still too early to panic? I’m not normally indecisive, but hoping for a consensus opinion to help make my decision. I really, really want to take this trip. Thanks for your help!

Δημοσίευση νέας απάντησης