Επιστροφή στην Σουηδία φόρουμ

Woodcarvings exporter in Stockholm

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σουηδία

Hi,
I am Sarfaraz Hasan nicknamed Saf an exporter of hand carved architectural woodcarvings which are used for decorating furniture and other woodworks in the homes.
I will be in Stockholm, Sweden during 24st August 2019 to 28th August 2019.
If you wish we can get acquainted and initiate a cordial friendship which may be lead us to a nice future meetings and visiting each other in our homelands. We can discuss some mutually beneficial business too. My business is very fast moving in Europe and very prospering.
Thanks n regards
Saf

  • Πηγαίνετε στο προφίλ του lionel djredo

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Σουηδία 

    Good evening Mr Sarfaraz Hasan. I am Mr Lionel I am writing to you from the Ivory Coast about your activity. I am available to send you small wooden sculptures of various quality at a good price. I would really like us to exchange in order to see what can be done together.
    Sincerely, Lionel.

Δημοσίευση νέας απάντησης