Επιστροφή στην Ελβετία φόρουμ

Virtual Assistant Services

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ελβετία

Hello. Right now I feel that I need support with some daily tasks like organizing meetings, answering emails, helping with documentation, etc. Can you advise some good virtual assistant company which can help me with this kind of support?

  • Πηγαίνετε στο προφίλ του Charlotte Naison

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Ελβετία 

    Hi Tereza. I can share my experience. I have hired an assistant from a virtual assistant agency called EVA (https://europeanvirtualassistant.com/). This person helps me about 2-3 hours per day with correspondence and managing social media. Honestly, it was a great decision to hire such a person, I feel like having a lot more time for strategic tasks (I am a small business owner).

Δημοσίευση νέας απάντησης