Επιστροφή στην Λουκέρνη φόρουμ

Lost friend Thailand 1996

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λουκέρνη

Hi I'm looking for a friend that i met in Thailand (Bangkok) in 1996 , and in Koh-Samui island. Unfortunately I remember only her name and few details: Her name : Natalie ,second name Brigitte, (blond hair) Age (now) : 37-40 she was living in Lucerne. she traveled with her friend (girl) Alex (dark hair). after Thailand they traveled to Indonesia. I know it's only few details, and i have no picture , but I'll recognize her Immediately. How can i find her ?

Δημοσίευση νέας απάντησης