Επιστροφή στην Τουρκία φόρουμ

A Professional agency, with many proves and years of experience

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Τουρκία

Hey guys!
all of you are looking for a trustworthy person and agencies, we have served many Africans, Pakistanian, Indians, Afghanistanians, Europeans from A to Z.

we have the best offers and the fastest services and replies, we have more than 4 offices which are specified in many fields connected to the foreigner's lives.

typing won't show you the face, Message me and see the results.

00905348852239 Whatsapp.

Δημοσίευση νέας απάντησης