Επιστροφή στην Τουρκία φόρουμ

Help me find jobs

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Τουρκία

I am looking for administrative , commercial and sales positions . I have five years in conducting small business . I look for chance to show and improve my skills . Look for your help send me email 😉 . Thanks in advance .

Δημοσίευση νέας απάντησης