Επιστροφή στην Τουρκία φόρουμ

I'm looking for jobs In Turkey

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Τουρκία

I'm Massoud Naili. I'm from Tunisia . I look for administrative , commercial position in Turkey . I have great experience in conducting businesses . Anyone could help send me an email [...] . Thanks in advance 😊

Δημοσίευση νέας απάντησης