Επιστροφή στην Άγκυρα φόρουμ

working visa in turkey

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Άγκυρα

Hello my name is neliya from bulgaria i want to find a job in turkey and especially in ankara ,but i need a working visa how i must to get it,because i must to have a contract with the company ?t Can i work with private person like a cleaner and how i will get the contract with him/ her ? Im speaking so great turkish ,russian and english also! Please can somebody help me to get the working visa easy?

Δημοσίευση νέας απάντησης