Επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη φόρουμ

Going to Istanbul for a few days... Need friends! :)

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Κωνσταντινούπολη

Hi! I am going for the first time to Istanbul, I want to get friends there that can show me the city and give me advices... thank you!

Δημοσίευση νέας απάντησης