Επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη φόρουμ

I'm starting new FREE Turkish class

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Κωνσταντινούπολη

Hello folks,

I had started a group to teach Turkish some time ago and we completed 15 lessons. I finished beginner level topics and considering there are so many new people around, I will try to do it again for free.

Unfortunately, I will not be able to accept the people who will stay here less than 4 months to keep the group stable.

I guess that I must also add some notes on the basis of my past experiences:

This is not a conversation club or an activity to socialize. Pls just send me message if your only goal is to learn Turkish and if you will work hard. Oh and this is just for foreigners, other Turks who want to help others are free to organize their own class or conversation club. Actually, it would be great if there were more activities with educational purposes.

Δημοσίευση νέας απάντησης