Επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη φόρουμ

Looking for a job

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Κωνσταντινούπολη

Job type: Other
Hello everyone,
My name is Ivana, I am 24 years old and I am from Croatia. I'm looking for a job, no matter what type of business, it is essential that can do the job that is not caused by working skills. I finished the merchant and commercial high school, and I do not have work experience in this area. I worked as a manager in call center. I can speak Serbian, Croatian, Bosnian, English, Turkish I can understand and talk quite well, less write, also understand Bulgarian and Macedonian, and can communicate. I am responsible and serious, hard working, with good communication skills, open-minded and friendly person. I am willing to learn and improve my own skills, I am willing to contribute to the work of every company through my work. please feel free to ask
Thank You

Δημοσίευση νέας απάντησης