Επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη φόρουμ

Moving in Istanbul

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Κωνσταντινούπολη

Merhaba,
My name is Vaso and i m from Greece. i m planning to come to Istanbul at 24/1/2013.i have viseted twice Istanbul and i liked it very much
If someone could help me with some informations,i would be very gratefull.

Δημοσίευση νέας απάντησης