Επιστροφή στην Ουκρανία φόρουμ

Sunflower Oil Import from Ukraine

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ουκρανία

Hi,

I'm searching for a serious contact who can manage my purchase business of Sunflower Oil from Ukraine.

We shall initiate the relationship with a visit to Ukraine to ensure all business aspects are in place.

If interested please get in touch.

Δημοσίευση νέας απάντησης