Επιστροφή στην Ντουμπάι φόρουμ

How to check if Employment visa is under process

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ντουμπάι

I managed to get a tourist visa for my sister. During her stay here in Dubai, she managed to find a job but her employer advise her to exit in Keish. They only ask her to submit the authenticated copies of her school transcript, a copy of her passport and original photos.
We shouldered her expense and she is there for almost a week now. I want to ensure that the employer is really processing her employment visa, please advise me if there is a way to find out.

Δημοσίευση νέας απάντησης