Επιστροφή στην Σκωτία φόρουμ

Moving to Scotland from Poland

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Σκωτία

Hi all
I am writing you from Poland.I have polish wife and polish residence permit (Non-limit) We are thinking to move scotland but we dont know how it should be?I have Turkish citizenship and she is polish we also have 2 kids.
If someone knows Could be better to learn something
thanks a lot

Δημοσίευση νέας απάντησης