Επιστροφή στην νοτιοανατολική Αγγλία φόρουμ

Need some to help

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ νοτιοανατολική Αγγλία

Hi guys,am lookingfor some one to help me to achieve my dream and life,am in uk for study but I stop to go to college cause the person who use to help me with my study got some big promble so he stop,provide accommodation j try to look for any job so I rise some money but I could find anything,please if their is anyone can help me i will be very very gretful

Πηγαίνετε στο προφίλ του Διαγραμμένος χρήστης

Δημοσίευση νέας απάντησης