Επιστροφή στην Ουαλία φόρουμ

Dependent visa

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ουαλία

Hi, i am dependent in UK my passport has undergone for visa extension/for resident permit,,and my 6 months visa got expired on 22/06/2016,so what should i assume the next visa will be issued on 23/06/2016 ?.
and till i get my resident card ill be charged for NHS.

Δημοσίευση νέας απάντησης