Επιστροφή στην Ουαλία φόρουμ

Schools in Cardiff

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Ουαλία

Good day all, I just want to find out with regards to schools in Cardiff.
What time do they start and finish daily and what do you do with your kids if you still have to work?
Do schools offer after school care?
and what about children aged 3-4?
Hope someone can assist me.
thanks René

Δημοσίευση νέας απάντησης