Επιστροφή στην Υόρκη φόρουμ

I am looking for a place where to stay

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Υόρκη

Hello, I am looking for a place where to stay for a few days ..I pay for it. I found a job in York and I would like to know if the job is serious and I am good for it so I would not want to invest money for rent 1 month rent + deposit and I only stay 1 week. I am looking for something who can keep me in his place for a few days with the possibility to be permanent. I have 28 years old and I graduate MBA. I am social person and I can speak good English and Spanish and little by German and French.I am looking forward to read your reply.
Thank you very much!

Nicolae

Δημοσίευση νέας απάντησης