Επιστροφή στην Λος Άντζελες φόρουμ

Moving to L.A

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Λος Άντζελες

Hello!
I'm interested to move to L.A
I've been living to Italy in the last years and I want to move to L.A.
I'm looking for information for a job and a place to stay!
I'm professional athlete&instructor of Muay Thai &Kick Boxing
And I'm also a dental assistant!
I would really appreciate any suggestion!
Please also let me know if any of you is interested in the profiles I mentioned above.

Δημοσίευση νέας απάντησης