Επιστροφή στην Βενεζουέλα φόρουμ

is it a good time to visit ?

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βενεζουέλα

Hello everyone!

i was wondering if i could visit venezuela atm , you see iv been going to Margareta and island and Caracas since i was a little kid on every summer ... my dad is saudi and mom is venezuelan but its been more then 9 years or so and iv been trying to go but my mom says that its too dangerous !! i mean a have family there but still they tell me it might be easy if you look or talk spanish like venezuelan but atm its not a good idea !

is it that bad ?

your info please

Δημοσίευση νέας απάντησης