Επιστροφή στην Βενεζουέλα φόρουμ

life of expats (Indians) in Puerto La Cruz

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βενεζουέλα

Dear Friends,

I am Indian nationality might be coming to Puerto La Cruz, Venezuela to work as an Engineer at Puerto La Cruz refinery project.

I am eager to know about life of expats (Indians) in Puerto La Cruz in terms of Safety and social life, Vegetarian restaurants etc.

Regards,
Patel

Friends,

Can anybody reply me please ??

Dear Forum members,

Kindly requested to provide some information.
Your support will be helpful for me !!

Δημοσίευση νέας απάντησης