Επιστροφή στην Βενεζουέλα φόρουμ

ocmunidades cubanas en venezuela

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Βενεζουέλα

Hola a todos. Soy cubano y vivo en polonia , quisiera saber si hay alguna comunidad de cubanos en Venezuela

Δημοσίευση νέας απάντησης