Επιστροφή στην Κόσμος φόρουμ

Just Landed - Feedback, Suggestions and Bugs

Δημοσιεύτηκε σε φόρουμ Κόσμος

Help us improve the Just Landed Community! We're looking for feedback, critizism or suggestions for future enhancements.

If you find any bugs or things that seem to wrong, please post them in this discussion as well. When posting a bug (problem), please tell us which browser you're using.

Please post your feedback in English so other community members can understand it as well. Thanks!

Πηγαίνετε στο προφίλ του Διαγραμμένος χρήστης

  • Anne Sredzki

    Δημοσιεύτηκε από  σε φόρουμ Κόσμος 

    First of all, congratulations to the new site! You really did a good job on this one.

    One suggestion though: Can't you make it easier to find all the people in your community? If finally figured out that I have to go to friends to see them, but it's not so obvious.

Δημοσίευση νέας απάντησης