Back to Slovakia forum

Ja nechcem byť talian!

Posted in Slovakia forum

Ahoj! Ja som talian, ale milujem slovensko! :)

Post a reply