Ngọc Thạch CĐ Phạm

About me

Ngọc Thạch CĐ Phạm
 Ngọc Thạch CĐ Phạm
About me:
Trường cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch là một trong những cơ sở hàng đầu cả nước đào tạo các ngành cao đẳng Y Dược Email: caodangykhoaphamngocthach@gmail.com
Living in:
Vietnam
Languages:
English
Looking for:
Friends
Age:
27 years
Communities:
Vietnam

Personal