حسین ایزدپناه

About me

حسین ایزدپناه
 حسین ایزدپناه
Living in:
Iran
Languages:
Arabic, English, Persian
Looking for:
Friends, Dating, Business contacts
Age:
43 years
Communities:
Denmark, Iran

Wall

  • حسین ایزدپناه
     حسین ایزدپناه

    سلام

    من قصد مهاجرت به دانمارک دارم . 10 سال سابقه کار خبرنگاری در پارس جنوبی را دارم . نیاز به راهنمایی دارم