Back to ایران forum

خرید دستگاه شاک ویو

پست شده در ایران فروم

شاک ویوهای این گروه دارای ماژول های فوکوس و رادیال می باشند و علاوه بر کاربرد در درمانهای درد در درمانهای اورولوژی نیز کاربرد دارند.
مدل TOWER محصولی است که در هر زمان قابلیت ارتقاء به سیستم مدرن تر را داراست به طوری که از ماژول های رادیال و فوکوس قابلیت ارتفاء به دیگری را دارد.حتی توانایی اضافه کردن ماژول سونوگرافی را هم داراست.

یک پاسخ پست کن