stanslaus Fortunatus

درباره من

stanslaus Fortunatus
 stanslaus Fortunatus
زندگی در:
Tanzania
زبان ها:
English, Swahili
به دنبال:
دوستان, تماسهای کاری
سن:
38 سالها
انجمنها:
Tanzania

حرفه ای

شغل قبلی:
hamzanyoni3@gmail.com
+255718591725
p.o.box 3918,Dar es Salaam
Dar Es Salaam
تانزانیا
+255