آرش حمیدی

درباره من

آرش حمیدی
 آرش حمیدی
زندگی در:
Iran
زبان ها:
Azerbaijani, Persian, English, Turkish
به دنبال:
دوستان, آشنایی
سن:
37 سالها
انجمنها:
Canada, Germany, Iran, Turkey, United Kingdom

شخصی‌

علاقه مندی ها:
Animals/Pets, Camping, Hiking, Outdoor life, Coffee, tea and conversation, Computers/Internet, Music, Playing cards, Travel/Sightseeing, Football, Volleyball
موزیک مورد علاقه:
هر چیزی که خوشم بیاد
چیز‌هایی‌ که من از آنها خوشم میاید:
شغلم.
چیز‌هایی‌ که من از آنها بدم میاید:
دروغ.دورنگی.ریا .حسادت
mf_bahary@yahoo.com
09388842112

حرفه ای

شرکت/مؤسسه:
شرکت .....
موقعیت:
مدیر عامل