Back to קנדה forum

לימודים בקנדה

פורסם ב קנדה פורום

אני שוקלת ללמוד בקנדה אדריכלות כי יש לי משפחה שגרה שם ואוכל לגור איתם וזה שינוי מבורך מבחינתי. הייתי שמחה לקבל מידע לגבי אוניברסיטאות שנחשבות טובות שם. בנתיים אספתי מידע ראשוני באתר http://www.campus-studies.co.il/siteFiles/1/302/719.asp והייתי שמחה למידע מכאלו שכבר גרים שם

פרסם תגובה