Amirali Davlatshoev

За мене

Amirali Davlatshoev
 Amirali Davlatshoev
Живеење во:
Tajikistan
Јазици:
English, Persian, Russian
Бара:
Пријатели, среќава, Бизнис контакти
Возраст:
35 години
Групи:
South Korea, Tajikistan

Лично

Семеен статус :
Слободен

Професионално

Професија:
IT
Поле за работа:
IT
Позиција:
IT
Предходна Професија:
IT
+992931425105
Dehoti 21\2
Dushanbe
Таџикистан