Bonita Chelala

За мене

Bonita Chelala
 Bonita Chelala
Живеење во:
Lebanon
Јазици:
English, Arabic, French
Бара:
Бизнис контакти
Возраст:
25 години
Групи:
Kuwait, Lebanon

Професионално

Компанија/Институција:
Purple Martin S.A.L.
Професија:
Human Resources
Поле за работа:
Human Resources
Позиција:
HR Assistant