Botho University

За мене

Botho University
 Botho University
За мене:
Botho University is a leading multi-disciplinary high quality education provider certified for quality. For more info visit: https://namibia.bothouniversity.com/
Живеење во:
Namibia
Јазици:
English
Бара:
Пријатели
Возраст:
39 години
Групи:
Namibia

Лично

Веб страна:
Интереси:
Art, Aerobics, Baseball, Basketball, Pool/Snooker
Семеен статус :
Оженет/Мажена

Професионално

Компанија/Институција:
Namibia Botho University
Веб страна:
https://namibia.bothouniversity.com/
Професија:
Education
Поле за работа:
Education University
Позиција:
Educator
Предходна Професија:
admissions.bhei@bothouni.com
264 (0) 61 254453
Office No. 1001, Ausspann Plaza, 11-13 Dr Augustino Neto St., Erf 8299W, P O Box 40271, Ausspannplat
Windhoek
Намибија
40271