CJ Heng

За мене

CJ Heng
 CJ Heng
Живеење во:
Singapore
Јазици:
English, Chinese
Бара:
Пријатели
Групи:
Singapore

Професионално

Професија:
Project Manager
Поле за работа:
IT-Payment