Maria Scotti

За мене

Maria Scotti
 Maria Scotti
Живеење во:
Athens (Greece)
Јазици:
English, Polish
Бара:
Пријатели, среќава, Бизнис контакти
Возраст:
47 години
Групи:
Thessaloniki, Athens

Лично

Семеен статус :
Слободен

Професионално

Професија:
Teaching Greek