Navine Hashim

За мене

Navine Hashim
 Navine Hashim
За мене:
Business Man.
Живеење во:
Tanzania
Јазици:
English
Бара:
Пријатели, Бизнис контакти
Групи:
Kenya, Tanzania

Професионално

Компанија/Институција:
Tanzania Accommodation.
Веб страна:
http://www.tzaccommodation.com
Поле за работа:
Real Estate and Holiday letting Agency
Позиција:
Partner
+255 779 404 800
+255 779 404 800
Танзанија