david sen

За мене

david sen
 david sen
Живеење во:
Vietnam
Јазици:
English
Бара:
Пријатели
Групи:
Russia, Vietnam

Професионално

Компанија/Институција:
CPC Shopping Bag Manufacturing Company
Веб страна:
https://www.cpc-vietnam.com/
Професија:
Owner
Поле за работа:
CPC Shopping Bag Manufacturing Company
Позиција:
Owner