portuguese4you portuguese4you

За мене

portuguese4you portuguese4you
 portuguese4you portuguese4you
Живеење во:
Lisbon (Portugal)
Јазици:
English, French, Spanish
Бара:
Пријатели, Бизнис контакти
Групи:
Portugal, Lisbon