spyros konnaris

За мене

spyros konnaris
 spyros konnaris
Живеење во:
Cyprus
Јазици:
Greek, English, Russian
Бара:
Пријатели
Возраст:
43 години
Групи:
Cyprus

Лично

Семеен статус :
Слободен