Ngọc Thạch CĐ Phạm

O mnie

Ngọc Thạch CĐ Phạm
 Ngọc Thạch CĐ Phạm
O mnie:
Trường cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch là một trong những cơ sở hàng đầu cả nước đào tạo các ngành cao đẳng Y Dược Email: caodangykhoaphamngocthach@gmail.com
Mieszka w:
Vietnam
Języki:
English
Szukam:
Znajomi
Wiek:
27 wiek
Społeczności:
Vietnam

Prywatne