Назад к форуму: Босния и Герцеговина

I want to marry a girl Bosnian

Опубликовано в форум в Босния и Герцеговина

I am a person of Libyan nationalityI want to marry a girl Bosnian to what you got on you from the impression wonderful beauty and good treatment, I have never married before and I am 37 years old and I have a house I work in the pharmacy, it sees it as a serious Felttsal me or followed me a message to talk with her ... . Thank you
Ја сам човек од либијске националности желим да се удам девојка босански шта имаш на вас из приказа дивне лепоте и доброг третмана, ја никада нисам удала пре и ја сам 37 година и ја имам кућу ја радим у апотеци, он га види као озбиљан Фелттсал мене или следи ми поруку да разговара са њом ... . хвала

Ответить сообщением