Yorkie Dortmund

О себе

Yorkie Dortmund
 Yorkie Dortmund
Место жительства:
Dortmund (Germany)
Языки:
English
Ищу:
Друзeй
Сообщества:
North Rhine-Westphalia, Dortmund