Back to Sverige forum

The Koyal Group Private Training Services: Bli en Privatdetektiv

Publicerade inlägg i Sverige forum

Introduktion
Du kan börjat på en ny karriär, eller du kan överväga ett byte av anställning, eller faktiskt vara ute efter för att starta ett företag i undersökningen. Förhoppningsvis kommer kommer svaren på de frågor du måste fråga att finnas i denna artikel.

Startar i Undersökningen
För de läsare som har ingen utredning bakgrund alls, rekommenderar vi ett antal samtidiga metoder.

Först och främst söka utbildning. Institutet ger en utmärkt online Foundation privata utredning kurs samt olika nivåer av undersökande utbildning (staden och gillen kvalifikationer och seminarier), liksom andra organisationer, föreningar och företag, men undersökande utbildning inte behöver, och bör inte, vara allt som sker.

En blivande utredare bör överväga juridisk utbildning och/eller utbildning i verksamheten. Båda områdena komplettera utbildningen som en utredare behöver, och kommer att lägga till personliga färdigheter oberoende av din framgång i att söka arbete på detta område. Lokala högskolor kan konsulteras om denna form av utbildning.

Finansiering av utbildning kan hittas genom karriär utveckling lånefaciliteter, lokal myndighet finansiering, och genom att arbeta på andra jobb medan utbildning genomförs.

För det andra, börja komponera din meritförteckning. Anteckna varje prestation, både när det gäller akademiska kvalifikationer och erfarenhet. Bli inte frestad att överdriva – hålla innehållet enkelt att läsa, och absolut korrekt. Tänk på att din blivande arbetsgivare, bättre än någon annan, kommer att kunna kontrollera dess riktighet.

Tredje, överväga att erbjuda dina tjänster på frilansbasis. Låt lokala utredarna vet att du är tillgänglig för arbete. Det kan komma en tid när de behöver otränad men entusiastisk arbetskraft för relativt enkelt arbete. Inte avfärda en sådan möjlighet. Denna industri är mycket där vad du kan göra, och er vilja att göra det, kan påverka din framtida karriärmöjligheter.

Inte begränsa dig själv: privat undersökning är en term som täcker ett brett spektrum av undersökande arbete. Kredit referens-organ, välgörenhetsorganisationer, banker, etc, alla använda undersökningen personal internt. Anser närmar sig dem för karriärmöjligheter.

Räkna inte med äventyr och spänning. Detta är inte en romantisk yrke. Men det är intressant.

Överväga att få några års erfarenhet, och viss utbildning, söker anställningen med polis, tull-HM, HM styrkorna, lokala myndigheter eller andra organ. Läs om handeln, och få betalt för att göra.

Viktigt: Privat Security Industry Act 2001 kommer inom kort att införa licenskrav på utredare som tillhandahåller sina tjänster till kunder på grundval av kontrakterade. Sådana licenser är benägna att endast utfärdas till personer med tydliga polisregister.

Det blir därför åligger någon ansöker om tillstånd att han eller hon har inga relevanta tidigare fällande domar.

Starta en Utredning Business
För att starta en utredning företag, en blivande utredare måste överväga vilka tjänster han kommer att ge, t.ex. inkasso, spåra, bearbeta intressen, interna stöld undersökningen – listan är omfattande.

Professionella standarder diktera att en utredare inte bör erbjuda tjänster han är oförmögen eller okvalificerade att, om inte han kan erbjuda dessa tjänster på grundval av byrån. Medlemskap i en branschorganisation eller yrkesorganisation kan utredarna ett rikstäckande nätverk av agenter som kan agera på hans eller hennes räkning i sådana situationer.

Trots händelsen för licensiering, bör utredning företag också följa Consumer Credit Act tillstånd, om tillämpligt. registrering enligt Data Protection Act, som är ett rättsligt krav och gäller för alla företag. ansvarsförsäkring (inte obligatoriskt men tillrådligt); och alla andra yrkesmässiga kvalifikationer som gäller för de tjänster som tillhandahålls (stämningsmän, revisorer).

Det föreslås också starkt att utredarna söka medlemskap i en yrkesorganisation för att de håller sig uppdaterade med lagstiftning och praxis till sitt yrke. Större företag kan erbjuda sina egna utbildningslokaler, men små företag bör dra nytta av tjänsterna som erbjuds från sådana yrkesföreningar.

När dessa faktorer behandlas, måste utredaren överväga lokaler, reklam, och undersökande utrustning och andra "normala" business överväganden. För att söka en parallell mall, föreslår vi arbetar i samma riktning som rättsliga tjänsteleverantörer, inklusive reklam i lokala och nationella rättsliga publikationer.

Undersökning Utbildning
Institutet för professionell utredarna ger följande utbildning faciliteter för dem som söker anställning i undersökningen och för dem som redan arbetar inom denna industri, men som söker erkända yrkeskvalifikationer i undersökningen.

Grundkurs i privat undersökning: Detta är en online-kurs som studenter kan genomföra i egen takt.

Ämnen som behandlas ingår-allmänna undersökningen metodik, intervjua, grundläggande övervakning råd, juridiska frågor, rapportskrivning och så vidare. Hålla anteckning av IPI webbplats för mer information eller kontakta kontoret.

Institutets distanskurs leder, relevanta bedömningen till uppnåendet av IQ nivå 3 Award i utredningar, som för närvarande återstår den förväntade efter avslutad examen standard för SIA privata utredning licenser.

Nationell yrkeskompetens: Institutet har varit ansvarig för att fastställa och komma överens NVQ standarder med och genom säkerhet industrin utbildning Organisation (SITO) under det senaste decenniet.

Seminarier: Institutet innehar regelbundet instruktions seminarier om olika frågor som undersökningen och vid lagstiftning förändringar påverkar hur undersökningar genomförs.

The Koyal Group Private Training Services mönster dess online och på plats utbildning till just dina behov, att tillhandahålla information som du kan använda i utbildning för att förstärka effektiviteten av denna information. Våra kurser berättigar statliga normer både för uppgradering av bedrägeri och fortsatt utbildning. Våra program är anpassningsbar och kan presenteras i olika format till adress industrins krav och standarder.

Skicka in ett svar