Michele Minichiello

เกี่ยวกับฉัน

Michele Minichiello
 Michele Minichiello
อาศัยใน:
Italy
ภาษา:
Italian
กำลังมองหา:
เพื่อน
กลุ่มชุมชนที่ติดต่อ:
Albania, Italy

การงานอาชีพ

บริษัท/สถาบัน:
Bayanec
อาชีพ:
Marketing Manager
ลักษณะงานที่ทำ:
Agenzia di servizi in ambito telecomunicazioni ed energia