Nancy guo

เกี่ยวกับฉัน

Nancy guo
 Nancy guo
อาศัยใน:
Fujian (China)
ภาษา:
Chinese, English
กำลังมองหา:
รายชื่อผู้ติดต่อทางธุรกิจ
กลุ่มชุมชนที่ติดต่อ:
China

การงานอาชีพ

บริษัท/สถาบัน:
福建省莆田中涵机动力有限公司
เว็บไซท์:
http://www.chinahanji.com
อาชีพ:
部门经理
ลักษณะงานที่ทำ:
汽摩燃油动力配件
ตำแหน่ง:
部门经理
อาชีพการงานก่อนหน้านี้:
汽摩燃油动力配件
05943603380
13800000000
福建省莆田涵江区都邠工业区
莆田
จีน
351111