فورم پر ہیمبرگ واپس

Latinos viviendo en Hamburgo o a las afueras para una bonita amistad

پوسٹڈ ان ہیمبرگ فورم

Hola.
Busco amigos que vivan en Hamburgo o cerca de Hamburgo para charlar, intercambiar experiencias. Siempre es bueno tener una persona cerca que piense como tú, que te entienda.

جواب پوسٹ کریں