Back to Manchester forum

留学回国找工作秘笈!

Được đăng trong Manchester diễn đàn

有想回国发展在升学(国家考试)、就业(考公务员、国家资格考试)、落户(北京、上海)上有困难【没有*国*外*学*历*学*位
*认*证*书*】的留学生请找冯老师Q/Q 2.5.0.9.5.2.8.8.8===贰.伍.零.玖.伍.贰.捌.捌.捌===咨询,探讨解决问题的方法与途径...

Đăng một bài trả lời